Innvilgede saker 06.05.24-12.05.24

Tilskuddbevilgninger i perioden 06.05.24-12.05.24, vedtatt av sametingsrådet.

Innvilgede saker 06.05.24-12.05.24
Søker Tittel Bevilget beløp
SIJTI JARNGE - SAMISK KULTUR- OG UTVIKLINGSSENTER I HATTFJELLDAL Aanna 100 300 000
TJIERREKLUOVTA SIJDDA Giellabiesse – sommeren 2024 149 000