Rådgiver/seniorrådgiver i seksjon for areal og miljø

Sametingets avdeling for kulturminne, areal og miljø har en ledig fast stilling som saksbehandler i seksjon for miljø og areal.

Søknadsfrist: 14.06.2024 

Hos oss får du interessante og meningsfylte oppgaver innen samfunnsplanlegging og arealforvaltning i Sápmi. 
Sametingets ansvar og arbeid innenfor kulturminnevern, areal- og ressursforvaltningen hviler på hensynet til det samiske folk og det mandatet som utgår fra det. I det daglige arbeidet framgår ansvaret også av ulike lover innenfor fagområdet, med plan- og bygningsloven som en sentral lov i seksjonens arbeid. Å redusere tapet av areal for bl.a. samiske næringer er et av de største utfordringene vi har i Sápmi i dag. I dette arbeidet spiller Sametinget en viktig rolle, og seksjon for areal og miljø er en viktig brikke i dette spillet.   

Sametinget har mange kontorsteder som du kan velge mellom, og du kan velge blant de stedene som har ledig kontorsted. For tiden har vi ledige kontorlokaler i Karasjok, Kautokeino, Varangerbotn, Manndalen, Hattfjelldal, Evenskjer, og Drag og Tromsø. Sametingets ansatte må påregne seg noe reisevirksomhet.

Arbeidsoppgaver 

Stillingens primære arbeidsoppgaver:

  • Saksbehandling, rådgivning og politikkutvikling innenfor samfunnsplanlegging, energiutbygging og arealforvaltning både på land og i sjø. 
  • Arbeid med vernesaker og verneplaner etter naturmangfoldloven
  • Kontakt og samarbeid med sentrale, regionale og lokale myndigheter, samt samiske institusjoner, interesseorganisasjoner og lokalsamfunn

Arbeidsområdet kan imidlertid endre seg over tid, og stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver knyttet til avdelingens/Sametingets virksomhet. Stillingen vil også kreve noe reisevirksomhet: Dette er i hovedsak knyttet til politiske og administrative møter og konsultasjoner med eksterne aktører, samt interne møter og samlinger.
Din arbeidsdag vil bli formet ved behov og med din kunnskap. Du kan regne med at stillingens og seksjonens oppgaver vil endres med Sametingets behov. 

Les mer og søk på Karrieresiden