Renholder

Renholder

Sametinget har en ledig fast stilling som renholder. Tiltredelse snarest.

Renholder er tilknyttet administrasjonsavdelingen.

Administrasjonsavdelingens hovedoppgave er å yte sikre, gode, effektive og fremtidsrettede servicetjenester til brukerne våre, som er det politiske- og administrative nivået på Sametinget.

Arbeidssted er Sametinget i Karasjok.

Arbeidsoppgaver

  • Daglig renhold etter renholdsplanen.
  • Kantine- og kjøkkentjeneste ved behov.

Stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver knyttet til Sametingets virksomhet.

Kvalifikasjoner

Det er ønskelig at du som søker har fagbrev og/eller erfaring fra renhold. Det er også ønskelig med erfaring fra kantine-/kjøkkendrift.

Vi søker etter deg som er:

  • opptatt av å levere høy kvalitet på en effektiv måte
  • ryddig, nøyaktig og samarbeidsvillig
  • serviceinnstilt og fleksibel
  • personlig egnet

Den som tilsettes må beherske samisk og norsk muntlig.

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter Statens regulativ i stillingskode 1130 renholder eller 1203 fagarbeider med fagbrev.

  • Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse
  • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
  • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger
  • Godt arbeidsmiljø hvor du er en av bidragsytere

Sametingets administrasjon skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med minoritets- og urfolksbakgrunn.

Sametinget har avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA), og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider. Søkere som ikke kan samisk ved tiltredelse, kan forpliktes til å ta opplæring i samisk.

For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år inntil kr 25.000 og særskilt skattefradrag.

Forøvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 mnd. prøvetid.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad, vitnemål og attester skal sendes elektronisk via link på denne siden "Søk stillingen".

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I henhold til offentleglova §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Søk stillingen

Søknadsfrist

20. august 2020