Søk språkprosjektmidler til språktiltak i forbindelse med samisk språkuke 2020

Søk språkprosjektmidler til språktiltak i forbindelse med samisk språkuke 2020

I forbindelse med Samisk språkuke ønsker Sametinget at du skal være kreativ og søke midler til å lage språkprosjekt under Samisk språkuke.Klikk for stort bilde 

Hvem kan søke?

• Offentlige og private organisasjoner/institusjoner/bedrifter

• Foretak, institusjoner og organisasjoner som mottar tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret i Norge.

Så mye kan du få i støtte:

• Inntil kr 40 000.

Søknadsfrist:

• 23.09.20.

Søknader kommet inn etter denne dag rekker ikke bli behandlet til språkuka.

Fyll inn alle opplysninger direkte på søknadsskjema; hvilke tiltak og detaljert budsjett.

Dersom du ikke ser behovet for det, er det ikke nødvendig med egen prosjektbeskrivelse.

Søknadsskjema finner du her