Gaavnh barkijem

  • Vuesehte 1-10 ållesth 207 personer,
  • sæjroe 1 ållesth 21