Faktadieđut sámegielaid birra

Faktadieđut sámegielaid birra

Eanemusat geavahuvvon sámegielat Norggas dál leat davvi-, julev- ja lullisámegiella. Bihtánsámegiella ja nuortalašgiella leat ealáskahttendásis dál Norggas. 

De samiske språkområdene strekker seg tradisjonelt over deler av Norge, Sverige, Finland og Russland. Riksgrensene er trukket på tvers av språkgrensene. 

I internasjonal sammenheng er alle samiske språk karakterisert som truede, alvorlig truede eller nesten utdødde språk.

Samiske språk er beskyttet av blant annet ILO-konvensjon 169, Norges grunnlov, Stedsnavnloven, Samelovens språkregel i Norge og gjennom opplæringsloven.

Internasjonalt er samiske språk beskyttet av blant annet nordisk språkdeklarasjon og European Charter for Regional and Minority Languages.

Se mer fakta om samiske språk på internettsiden til Store norske leksikon.