Sámi giellavahkku

Sámi giellavahkku

Sámi giellavahkku 2019 joatká lihkostuvvama, ja bovde Sámi giellavahkkui 2020.Deaddil ja stuora govva ihtá 

43. vahkus, dahje dárkileappot golggotmánu 19.- 25. beivviid, lágiduvvo dán jagi giellavahkku. Sámi giellavahku ulbmilin lea buoridit sámegielaid stáhtusa, ja buoridit máhtu sámi giela ja kultuvrra birra olles servodagas. Juste dán vahkus galget sámegielat gullot ja oidnot juohke sajis.

Loga: Nationála ja riikkaidgaskasaš sámi giellavahkku 2020

Giellavahkus lea sierra neahttasiidu, mas gávdná prográmma, resurssaid ja dieđuid giellavahku birra.

Loga eanet: https://www.giellavahkku.no/