Sámi mánáidgárdefálaldat

Sámi mánáidgárdefálaldat

Sámi mánáidgárdefálaldagain oaivvilduvvo fálaldat mas mánáidgárdefálaldat vuođđuduvvo sámi gillii ja kultuvrii.

Mánáidgárdi galgá nannet mánáid identitehta sápmelažžan sámegiela geavaheami bokte, ja ovdánahttima, geavaheami ja ovddideami sámi giela ja kultuvrra bokte. Mánáidgárddi jođihit sámegielat pedagogalaš bargit.

Sámi mánáidgárdefálaldaga sáhttá juohkit čuovvovaš kategoriijaide:

a) sámi mánáidgárddit ja sámi ossodagaide norgalaš mánáidgárddiin
b) mánáidgárddit mat fállet sámi giellaoahpahusa.

Sámediggi láhčá diliid sámi mánáidgárdefálaldaga várás politihkkahábmema ja mánáidgárdedoarjaga hálddašeami bokte. Mánáidgárddit main lea sámi mánáidgárdefálaldat sáhttet ohcat doarjaga sierra doarjjaortnegiin. Doarjjaortnegat leat Sámedikki bušeahtas.

Sámedikkis leat máŋga ovttasbargoguoimmi geaiguin bargat ovttas olahan dihte min mihttomeriid: MáhttodepartemeantaOahpahusdirektoráhttaFylkkamánni ja Mánáidgárddiid vánhenlávdegoddi.

Loga eanet:

Mánáidgárddi rámmaplána (PDF, 3 MB)

Bagadallangirjjáš mánáidgárddiide gos leat sámi mánát (PDF, 3 MB)

Fáddágihpa mánáidgárddiid giellabirrasa ja giellanannema birra (PDF, 3 MB)

Bagadus "Boarrásepmosis nuoramussii" Ovttasbargu ja oktavuohta mánáidgárddi ja skuvlla gaskka (PDF, 6 MB)