Etihkalaš njuolggadusat sámi dearvvašvuođadutkama várás

Etihkalaš njuolggadusat sámi dearvvašvuođadutkama várás

Njuolggadusaiguin háliida Sámediggi sihkkarastit ahte sámi dearvvašvuođadutkan vuođđuduvvá álgoálbmogiid iešmearridanvuoigatvuhtii, ja vuhtiiváldá ja árvvusatná sámi kultuvrra ja sámi servodaga girjáivuođa ja iešvuođa. 

Sámi dearvvašvuođadutkan lea dutkansuorgi mii dál jođánit ovdána. Seammás eai vuhtiiváldde lágat eaige gullevaš dutkanetihkalaš njuolggadusat sápmelaččaid kollektiivvalaš iešmearridanvuoigatvuođaid go guoská dákkár dutkamii. Danne lea Sámedikki dievasčoahkkin mearridan Etihkalaš njuolggadusaid sámi dearvvašvuođadutkama várás.

Sámi kollektiiva miehtan galgá ordnejuvvon sámi dearvvašvuođadutkama oktavuođas. Sámediggeráđđi delegere válddi áššedovdi lávdegoddái addit dakkár miehtama.

Loga sámi dearvvašvuođadutkama etihkalaš njuolggadusaid. (PDF, 191 kB)