Giellaláhtut - čállin- ja lohkanstrategiija mánáidgárddis, vuođđoskuvllas ja joatkkaskuvllas

Giellaláhtut - čállin- ja lohkanstrategiija mánáidgárddis, vuođđoskuvllas ja joatkkaskuvllas

Sámediggi áigu ovdánahttit ja heivehit giela, lohkama ja čállima nationála strategiijaid - Gielalláhtut sámegielaide.

Ráđđehus hábmii ja čađahii nationála strategiija lohkama ja čállima várás - giellaláhtut 2016-2019. Strategiija mihttun lei nannet mánáidgárddiid giellabirrasa, mánáidgárddi ja skuvlla giellabargguid čanastagaid, nannet oahpaheddjiid gelbbolašvuođa gielas, lohkamis ja čállimis, jođáneabbo fuobmát giellaváttuid, unnidit ohppiidlogu geain lea heajos lohkan- ja čállinmáhttu, ja lasihit ohppiidlogu geain lea hui buorre lohkan- ja čállinmáhttu.

Dat mii lea mihtilmas dáinna strategiijain lea ahte vuosttaš geardde áŋgiruššojuvvo systemáhtalaččat ja ollislaččat giela, lohkama ja čállima várás sihke mánáidgárddis ja skuvllas, ja ahte hábmejuvvojit hárjehallanlágaš ja máhttovuđot digitála gelbbolašvuođapáhkat maid mánáidgárddit ja skuvllat sáhttet váldit atnui báikkálaš ovdánahttinbarggus. Strategiijii gullet oahpistančoakkáldagat mánáidgárddiide ja skuvllaide, nuvttá neahttavuđot gelbbolašvuođapáhkat ja doarjja báikkálaš ovdánahttinbargui suohkaniidda.