Faamoe - innovasjonsprogram for samiske bedrifter

Faamoe - innovasjonsprogram for samiske bedrifter

Faamoe betyr makt eller styrke på sørsamisk og er et bedriftsutviklingsprogram med fokus på å skape vekst og en robusthet gjennom å styrke bedriftens merkevare og øke bedriftens kunnskap om økonomistyring.

Det første Faamoe-programmet ble gjennomført i 2019/2020 Marie Louise Somby, Árvu Faamoe teamet består av få antall bedrifter, dette for å skape et samarbeid, men vel så viktig er fokuset på kunnskapsdeling mellom bedriftene. For å få dette til er tillit viktig.

Målet med deltakelse i Faamoe er å øke inntjeningen til bedriften. Ved oppstart kartlegger vi nåsituasjonen til bedriften og sammen legger vi et mål for bedriften (ønsket fremtidig tilstand). En analyse av nåsituasjonen og ønsket fremtidig tilstand vil resultatere i en rekke konkrete tiltak som bedriften skal gjennomføre i Faamoe perioden, som er et år.  

Det første programmet ble gjennomført i 2019/2020. Bedriftene som ble tatt opp var Árvu, Graveniid, LilleLis smykker, Kine Kunst og Sámi Stories. Programmet skulle bli avsluttet med en deltakelse på Oslo Design Fair i august 2020, men på grunn av koronapandemien ble dette arrangementet avlyst.

Disse bedriftene skal i fremtiden bli ledestjerner for andre samiske bedrifter. Med ledestjerner mener vi at de skal vise vei, samt vise at det er mulig å lykkes som samisk entreprenør. De vil i fremtiden kunne være gode ambassadører for andre samiske bedrifter.  

Det andre Faamoe-programmet gjennomføres 2020/2021 Árvu Faamoe 2 startet opp høsten 2020. I Faamoe 2 er følgende bedrifter med:

XAK ved Ovlla Gaup
MIILEAT ved Anja Johnsen Thonhaugen 
Davvi Siida ved Ellinor Guttorm Utsi 
SiEvA Design ved Sara Ellen Anne Buljo Eira 
Maritex Gávpi ved Inger Máret Bongo 
Ann-Sofi Kallok
Laila Labba art ved Laila Labba 

Designbyrået Árvu leder Faamoe 2, på oppdrag av Sametinget.