1,5 miljovnna ruvnnu sámi mánáid- ja nuoraidvaláštallamiid

1,5 miljovnna ruvnnu sámi mánáid- ja nuoraidvaláštallamiid

Sámediggeráđđi lea juolludan dán jagáš speallanruđaid ja sámi mánát ja nuorat vuoruhuvvojit. Dat valáštallansuorggit mat leat árbevirolaččat oassin sámi kultuvrras galget nannejuvvot. Mihttun lea movttiidahttit mánáid ja nuoraid viššaleappot valáštallat ja vuoruhuvvojit sii geat gullet ahkejovkui guđa jagis gitta 16 jagi rádjai.

Dát ruhta lea oassin Norsk Tipping AS speallanruđaid badjebáhcagis mii lea várrejuvvon valáštallandoaimmaide. Dát lea jahkásaš juolludeapmi. Dán jagi, 2021:s, várrii ráđđehus 1,5 miljovnna ruvnnu sámi valáštallamiid. Doarjja sirdui ráđđehusas Sámediggái, mas de lea ovddasvástádus juolludit doarjaga mánáid ja nuoraide.

Deaddil ja stuora govva ihtáSámediggeráđđi mearridii juolludit ruhtasubmi ollislaččat Sámiid valáštallanlihttu-Norga (SVL-N). SVL-N lea sámi valáštallama váldosearvi ja dan vuollái gullet golbma eará searvvi mat organiserejit máŋggalágan fálaldagaid. Okta dain lea Árktalaš dálveriemuid (AWG) gilvvohallamat.

- Lea dehálaš Sámediggái ahte gávdnojit valáštallamat mas lunddolaččat leat oassin sihke sámi gullevašvuohta, duogáš, giella ja kultuvra. Valáštallan fálaldagat ja gávnnadeamit mat nannejit mánáid- ja nuoraid iešdovddu leat dehálaččat ja dasa lassin de lea valáštallan dearvvašlaš fálaldat, lohká sámediggeráđđi Henrik Olsen (NSR).

Sámi valáštallanlihttu- Norga ja dan vuollásaš searvvit lágidit valáštallan fálaldagaid sihke báikkálaš, riikka ja riikkaidgaskasaččat.

- SVL-N bargá buori ja dehálaš barggu. Dát movttiidahttá sihke sámi valáštalliid ja sin geat beroštit valáštallamis. Buorre bealli lea maid ahte dát lea ávkin sámi servodahkii, lohká Olsen.

Jagis 2005:s de juolluduvvui vuosttaš geardde speallanruhta sámi valáštallamiid ja jahkásaččat das rájes lea Sámediggi juolludan dáid ruđaid nu mo lea doarjaga ulbmil.

Jos háliidat eanet dieđuid dahje jearahallat, de váldde oktavuođa sámediggeráđđi Henrik Olsen (NSR) mob. +47 907 75 219, dahje e-poasta: henrik.olsen@samediggi.no