Digitála sátnegirje-appa galgá veahkehit eanet olbmuid oahppat sámegiela

Digitála sátnegirje-appa galgá veahkehit eanet olbmuid oahppat sámegiela

Sámediggeráđđi juolluda 300.000 ruvnno Sikku Mediai Deanus ráhkadit davvisámegiel-eŋgelasgiel digitála sátnegirjji giehtatelefuvnnaide, Duhát Sámi Sáni – A Thousand Sámi Words.

Sátnegirje-appas galget 1000 ollu geavahuvvon ja anolaš sámegiel sáni jorgaluvvot eŋgelasgillii. Sániide galgá oanehis ovdamearkacealkka čállojuvvot. Sátnegirji lea jurddašuvvon olbmuide geat hálddašit eaŋgalasgiela ja geain lea beroštupmi oahppat davvisámegiela, ja appa galgá leat nuvttá geavaheddjiide.

Deaddil ja stuora govva ihtáSámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) Kenneth Hætta

– Lea dehálaš ahte sámi servodat čuovvu digitála ovdáneami. Dát nanne gielladoaimma dakko bokte ahte fátmmasta aktevrraid olles servodagas, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Sámi Oahppolihttu (SOL) ja Guovdageainnu sámiid searvi lágidedje 2020 geasi kurssa “North Sámi Beginner’s Course”, masa serve 150 olbmo. Kursa lei eŋgelasgillii ja máŋggas leat dan oktavuođas ohcalan sámi-eŋgelasgiel sátnegirjji.

– Dákkár sátnegirji lea stuora ávkin go eŋgelasgielat olbmot galget oahppat sámegiela. Giellaloktemis čuožžu ahte sámegielat galget leat lunddolaš ja ealli giellan servodagas, ja dat mearkkaša ahte ferte láhčit dili sámegieloahpaheapmái, vai sámegiella gullošii buot arenain servodagas, dadjá Mikkelsen.

Son jáhkká ahte leat oallugat geat háliidit oahppat sámegiela, ja ahte stuora oassi dáin máhttet eŋgelasgiela bures.

– Eŋgelasgiella lea máilmmigiella, ja dát digitála sátnegirji lea buorre fálaldat erenoamážit sisafárrejeddjiide sámi guovlluide, vai sii besset oahppat sámegiela. Sisafárrejeddjiide galgá seamma vejolašvuohta oahppat sámegiela go dárogiela.

Doarjja lea addojuvvon doarjjaortnegis Doarjja sámi giellaprošeavttaide, gos okta vuoruheapmi dán jagi leage juste sátnegirjjiid ráhkadeapmi sámegielain, ja earenoamážit vuoruhuvvojit digitála čovdosat.

Sikku Media lea ovdal ráhkadan sullásaš applikašuvnnaid, nugo ovdamearkka dihte «Samisk ordbok», mas leat eanet go 30.000 sámegiel sáni.

Jearahallama addá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), tel. +47 917 42 161, mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no