Doarjja diehtojuohkinfilbmii sámi mánáid bátnedearvvašvuođa birra

Doarjja diehtojuohkinfilbmii sámi mánáid bátnedearvvašvuođa birra

Sámediggeráđđi lea juolludan 134 000 ruvnno doarjaga Romssa ja Finnmárkku fylkkasuohkanii, Málatvuomi bátnedivššohahkii. Sii áigot ráhkadit sámegielat diehtojuohkinfilmma bátnedivššu birra sámi mánáide.

– Sámedikki mielas lea buorre go Romssa ja Finnmárkku fylkkasuohkan, Málatvuomi bátnedivššohaga bokte oidnet dárbbu buvttadit sámegielat diehtojuohkinmateriálaid, ja go váldet badjelasaset barggu buvttadit sámegielat filmma mii lea heivehuvvon mánáide ja nuoraide, lohká sámediggeráđđi Runar Myrnes Balto (NSR).

Filbma galgá movttiidahttit mánáid suohtas vugiin áimmahuššat iežaset bániid. Filbma galgá ovddidit máhtu bániid ja bátnedivššu birra sámi mánáin mánáidskuvlaagis, eastadan dihte bátnemieskama ja bátnedearvvašvuođabárttiid, main sáhttá leat stuora váikkuhus maŋit áigái. Filbma galgá geavahuvvot oassin skuvllaid oahpahusas, ja bátnedivššáriin skuvllas eastadandoaimmaid oktavuođas. Go mánát besset oahppat juoidá ođđasiid iežaset eatnigillii, de addá dat eanet ipmárdusa ja beroštumi fáddái.

– Sámedikki mielas dát sáhttá leat ávkkálaš reaidu dasa ahte ovddidit buori bátnedivššu, ja dan bokte váikkuhit buoret mielladearvvašvuhtii. Rievttes ja buorre diehtojuohkin galgá mielddisbuktit eanet máhtu bátnedearvvašvuođa birra ja maid mielddisbuktit eanet mánáin unnit dárbbu dikšumii, ja dan bokte maid unnidit bátnedikšunáŧestusa, lohká Myrnes Balto.

134 000 ruvdnosaš doarjja juolluduvvo doarjjaortnegis «Doarjja dearvvašvuođa-, fuolahus- ja mánáidsuodjalusprošeavttain», vuoruheamis «Prošeavttat mat nannejit sámi mánáid ja nuoraid psyhkalaš dearvvašvuođa».

Jearahallamiid ja eará gažaldagaid dihte, váldde oktavuođa sámediggeráđiin Runar Myrnes Balto (NSR), +47 977 73 778, runar.myrnes.balto@samediggi.no