Haster med å få på plass nytt styre i Nordnorsk Kunstmuseum

Haster med å få på plass nytt styre i Nordnorsk Kunstmuseum

Sametinget er invitert til møte med Nordnorsk Kunstmuseum 8. april. Bakgrunnen er initiativ fra Kulturdepartementet om å invitere aktuelle aktører for å se helhetlig på kunstfeltet i Nord-Norge og hvilken rolle Nordnorsk Kunstmuseum skal ha.

Sametingsrådet er svært bekymret over situasjonen ved Nordnorsk kunstmuseum i for- og etterkant av rettsaken mellom tidligere direktør Jeremie McGowan og Nordnorsk kunstmuseum.
Deaddil ja stuora govva ihtá 
- Etter vår mening haster det med å få på plass et nytt styre som har tillit blant kunstnere og kunstnermiljø i landsdelen. Det er i dag dyp mistillit mellom styret og kunstnermiljøene, mellom styret og de ansatte, mellom styret og fylkeskommunene og Sametinget. Fra Sametingets side håper vi møtet den 8.april er starten på en rask prosess med å gi ansvaret for styreoppnevningene til Sametinget, fylkeskommunene i nord og landsdelens kunstnerorganisasjoner. Ansvaret for en slik hurtig prosess ligger hos Kulturministeren, sier Sametingsråd Henrik Olsen (NSR)
 
Den samiske kunsten fikk et løft under McGowans ledelse. Museet inkluderte den samiske kunst i sin programmering som ikke tidligere har skjedd i kunstmuseets historie. Han bidro også til å sette på dagsorden mangelen på samiske institusjoner til å ivareta samisk kunst, og mottok også nasjonale priser på vegne av NNKM for dette arbeidet.
 
I den Museumsmeldinga, Meld. St. 23 (2020-2021Musea i samfunnet – Tillit, ting og tid), som Kulturministeren la fram 26. mars, nevnes arbeidet med bygg for Samisk kunstmuseum som et av prioriterte satsinger. Dette skal gjøres i tilknytning til RiddoDuottar Musea i Karasjok. Sametinget startet opp arbeidet med mulighetsstudie i 2019, og det er videreført av Kulturdepartementet gjennom prosjekteringsoppdrag til Statsbygg.
 
- Arbeidet med bygg for Samisk Kunstmuseum må ha høyest prioritet fra Kulturministerens side framover. Situasjonen ved Nordnorsk kunstmuseum illustrerer dessverre hvor kontroversielt samisk kunst kan være innenfor norske institusjoner. Det er ikke lengre akseptabelt at den samiske kunsten forvaltes slik, og framover må det norske Storting og Regjering bidra til at den samiske kunsten og kulturen ivaretas av sterke samiske institusjoner som Samisk kunstmuseum, avslutter Henrik Olsen (NSR).