Lasi bálkádoarjja sámi mánaidgárddiide ja ossodagaide

Lasi bálkádoarjja sámi mánaidgárddiide ja ossodagaide

Sámediggeráđđi čuovvula Beaiveálggu álginjulggaštusa ja lasiha máksomeari sámegiela gelbbolašvuhtii doarjjaortnegiid bokte sámi mánaidgárddiide ja ossodagaide ja álggahandoarjagii. – Mii nannet áŋgiruššama rekruteremis ja viggamušas oažžut sámegiela sámi mánáidgárddiide, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Sámediggeráđđi lasiha máksomeriid doarjjaortnegiin Doarjja sámi mánáidgárddiide ja ossodagaide,  ja addá 16 000 ruvnno lasi gitta guovtti sámegielat bargái. Juohke mánáidgárdi ja ossodat sáhttá ohcat doarjaga guovtti bargái juohke ossodahkii. Dat addá lasi bálkádoarjaga sámi mánaidgárddiide ja ossodagaide olles sámi servvodagas.

– Mii dahkat mánaidgárddiide vejolažžan loktet bálkádási, seammás  go Sámedikkis lea stuorebuš kvalitehtabargu jođus mánáidgárdeprošeavtta SáMOS bokte. Dáinna lágiin hukset buori vuođu lihkostuvvat mánáidgárddi giellabargguin, dadjá Mikkelsen.

Lasi doarjaga sámi mánaidgárdefálaldagaid álggahit

Seammás lassána máksomearri sámi mánaidgárdefálaldahkii 300 000 ruvnnos 500 000 ruvdnui doarjjaortnegis Doarjja prošeavttaide ja ovddidanbargui.

Mikkelsen čujuha dasa ahte lea dárbu eanet sámegielat mánáidgárdefálaldagaide.

– Mii lasihit doarjaga sámi mánáidgárdefálaldaga álggaheapmái movttiidahttin dihte  mánáidgárdeeaiggádiid viiddidit ja ásahit eanet fálaldagaid. Sávan dán váikkuhit dasa ahte biddjojit johtui konkrehta ásaheamit, vai sámi mánát oččoše sámi mánáidgárdesaji fálaldaga.

Gelbbolašvuohta ja rekruteren lea dehálaš

Sámediggeráđđi lea Beaiveálggu álginjulggaštusas vuoruhan doaibmabijuid duostut gelbbolašvuođakriisa sámi mánáidgárddiin ja skuvllain. Earret eará cealká Beaiveálgu ahte galgat bargat dan ala ahte bálkádásit loktanit mánáidgárde- ja vuođđoskuvlaoahpaheddjiide. Mikkelsen dadjá ahte máksomeriid lassáneapmi sámegielat bargiide lea guovddáš doaibmabidju dustet gelbbolašvuođakriisa.

– Okta min stuorimus bargguin lea bargat dan ovdii ahte sámi mánát ja nuorat ožžot buori sámegielat fálaldaga mánáidgárddiin, danne go doppe dat giellabargu máŋgga ládje álgá. Danne fertet dagahit mánáidgárddiid geasuheaddji bargosadjin.

Oassi stuorit áŋgiruššamis

Ovttasbargoguoimmit Beaiveálgu-ovttasbarggus leat čujuhan sámi mánáidgárddiid erenoamáš áŋgiruššansuorgin dán sámediggeáigodagas. Mikkelsen dadjá ahte dás leat lohpádusat eanet  doaibmabijuid álggahit.

– Doarjjaortnegiid máksomeriid lasihit lea vuosttaš lávki, boahtte lávki lea álggahit barggu oččodit nuvttá sámi mánáidgárdesajiid. Dákko bokte sávan ahte eanet sámi mánát ožžot mánáidgárdefálaldaga mii lea vuođđuduvvon sámi gillii ja kultuvrii, nu go sis lea vuoigatvuohta oažžut.

Jearahallama addá dahje vástida gažaldagaide sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR). +47 917 42 161, mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no