Sámediggi fállá digitála viessočájeheami geasset 2020

Sámediggi fállá digitála viessočájeheami geasset 2020

Geasset 2020 ii sáhte Sámediggi fállat dábálaš viessočájeheami koronadili geažil. Digitála čájeheapmi lea fargga olamuttus Sámedikki neahttasiidduin.

Koronadávdda oktavuođas mearridii Sámediggi heaittihit buot dábálaš viessočájehemiid Sámedikkis njukčamánu 6. b. 2020 rájes nu movt dearvvašvuođa eiseválddit rávvejedje eastadan dihtii njoammuma. Sámediggi bisuha gáržžidemiid gussiid ja viessočájeheami ektui geasi badjel vai garvvášeimmet njoammuma ja go lea dárbu suodjalit Sámedikki guovddáš doaimma.

– Ollugat galledit Sámedikki jahkásaččat ja geassit lávejit leat eanemusat guossit. Mii áddet go ollugat sáhttet beahttašuvvat go eai beasa galledit min dán geasi, muhto doaivut olbmuid áddet ahte Korona dili geažil lea váttis midjiide váldit vuostá gussiid, dát lea dahkkojuvvon ollislaš árvvoštallama vuođul, dadjá dievasčoahkkinjođiheaddji Tom Sottinen (Bb).

Sámediggi almmuha geassemánu loahpas digitála sámediggeviesu čájeheami. Digitála viessočájeheapmi biddjojuvvo Sámedikki neahttasiidduide ja Sámedikki sosiála mediaide, mas hupman lea davvisámegillii, ja lea tekstejuvvon dárogillii ja eaŋgalasgillii.

– Mii vuordit mielas sáhttit váldit vuostá gallejeddjiid maŋŋá go šaddá fas vejolaš, muhto dan rádjai leat mii ilus go mis fargga lea unna digitála muitalus Sámedikki historjjá birra, vistti erenoamáš arkitektuvra ja veaháš min dáiddačoahkkádusa birra. Dasa lassin čájehit mii juoga maid min guossit dábálaččat eai beasa oaidnit dábálaš viessočájehemiin, namalassii Nástečoakkáldaga mas leat antikváralaš, hárvenaš, boares ja árvvolaš girjjit ja áigečállagat, ja muhtun kárttat gitta jagi 1669 rájes, dadjá dievasčoahkkinjođiheaddji Sottinen.

Dilli árvvoštallojuvvo fas čakčat.

Eanet dieđuid addá dievasčoahkkinjođiheaddji Tom Sottinen (Bb), tel: 412 72 386