Sámegielagiid gullufuolahusa nannen

Sámegielagiid gullufuolahusa nannen

Sámediggeráđđi juolluda 450 000 ruvnnu prošeaktadoarjjan Hørselshemmedes landsforbund (HLF) nammasaš lihttui nannet sámegielagiid gullufuolahusa.

Prošeavtta áigumuš lea loktet máhttodási sámegielagiid gulu birra ja dan láhkai váikkuhit dasa ahte eanet sápmelaččat gulluhástalusaiguin ožžot dan veahki ja heiveheami masa sis lea vuoigatvuohta. Dat ahte diehtojuohkin ja bagadus lea fidnemis sámegillii, lea deaŧalaš vai uhccot dat gulahallanváttisvuođat mat sápmelaččain lea go sis lea oktavuohta almmolašvuođain.

– Stuorra dárbu lea eanet gelbbolašvuhtii gullufuolahusas sámi geavaheddjiid várás. HLF galgá álgoálgosaččat fátmmastit olles Norgga álbmoga, muhto ain leat dál uhccán dieđut gulu birra sámegillii, dadjá sámediggeráđđi Hans Ole Eira. 

Gulluhástalusat lea lassáneami dearvvašvuođahástalus, mas sáhttet leat stuorra váikkuhusat bargoeallimii, sosiála eallimii ja álbmotdearvvašvuhtii oppalaččat. Ollu sámi gulluvádjigat livčče sáhttán bargat guhkit, oassálastit eanet servodateallimii ja vásihit buoret dearvvašvuođa jus sii livčče ožžon hálddašankurssa iežaset ja iežaset oapmahaččaide das lahka gos ii ásset, ja áinnas deaivvadeamis dearvvašvuođa- ja fuolahusbargiiguin geain lea gullugelbbolašvuohta.

Diehtojuohkin ja bagadeapmi galgá leat fidnemis sámegillii vai uhccot gulahallanváttisvuođat go sápmelaččain lea oktavuohta almmolašvuođain. Dan oktavuođas lea giella- ja giellanannensuorggis deaŧalaš nannet diehtojuohkima, máhtu, iešguđet kursaprográmmaid ja eaktodáhtolaččaid rekrutterema.

– Deaŧalaš lea oažžut buori diehtojuohkima iežas eatnigillii, ja ahte leat muhtumat geaiguin beassá ságastit iežas gulluhástalusaid birra, oažžut veahki ja cavgilemiid das mo hálddašit iežas árgabeaivvi, oažžut veahki dasa mo galgá geavahit ja dikšut bealljeapparáhtaid ja oažžut veahki dasa mo galgá háhkat máhtu dan birra masa sus lea vuoigatvuohta ja mo dádjadit vuogádagas, dadjá sámediggeráđđi.

Eanet dieđuid ja jearahallama várás, váldde oktavuođa sámediggeráđiin Hans Ole Eira (Gb), 918 61 471, hans.ole.eira@samediggi.no, dahje sámediggepresideanttain Aili Keskitalo (NSR), 971 29 305, aili.keskitalo@samediggi.no.