Ledige stillinger

Sametingets avdeling for næring, kultur og helse har ledig fast stilling som saksbehandler i næringsseksjonen. Søknadsfrist: 10.08.21.

Sametingets avdeling for næring, kultur og helse har ledig 1-års vikariat som saksbehandler innen helse, sosial og barnevern. Søknadsfrist: 10.08.21.

Sametingets avdeling for oppvekst og opplæring har en ledig prosjektstilling for å arbeide med tiltak som forebygger mobbing. Søknadsfrist: 10.08.21.

Sametingets avdeling for oppvekst og opplæring har to ledige saksbehandlerstillinger i seksjon for grunnopplæring. En fast stilling og en midlertidig stilling med varighet i ett år. Søknadsfrist: 10.08.21.

Sametingets avdeling for kulturminne, areal og miljø har ledig prosjektstilling i seksjon for bygningsvern, skjøtsel og kulturlandskap. Søknadsfrist: 10.08.21.