Ledige stillinger

Sámi Giellagáldu er sametingene i Finland, Norge og Sverige sitt felles fagorgan i samiske språkspørsmål. Sámi giellagáldus formål er å bevare, verne og utvikle kulturarven som de samiske skriftspråkene og talespråkene representerer. Formelt er Sámi Giellagáldu tilknyttet Sametinget i Norge, og ledes av et styre hvor de tre sametingene har lik representasjon.

Sámi Giellagáldu har vært underlagt Samisk Parlamentarisk Råd siden 2013, og nå søker vi etter en direktør som skal opprette, lede, styrke og videreutvikle Sámi Giellagáldu.


Blir du med på det? Søknadsfrist: 1. november 2020.

 

Sametingets avdeling for administrasjon administrasjonsavdeling har ledig en fast stilling som IKT-medarbeider til it- og driftsseksjonen. Søknadsfrist: 31. oktober 2020.

Søker du nye utfordringer? Sametingets avdeling for kulturminne, areal og miljø har ledig en fast stilling som arkeolog/saksbehandler i seksjon for kulturminner. Søknadsfrist: 31. oktober 2020.

Ønsker du å jobbe med Sametingsvalget? Sametingets plenumsstab har ledig en prosjektstilling som valgmedarbeider med tiltredelse 02.01.21 og varighet til 31.10.21. Søknadsfrist: 31. oktober.