Rådgiver/Seniorrådgiver - Språktiltak

Rådgiver/Seniorrådgiver - Språktiltak

Sametingets språkavdeling har ledig fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i seksjon for språkforvaltning og politikk. Tiltredelse snarest. Søknadsfrist: 3. mai 2021.

Arbeidssted vil være er et av Sametingets kontorsteder, med forbehold om ledig kontorkapasitet.

Arbeidsoppgaver

Stillingens primære arbeidsoppgaver:

 • Utvikling og oppfølging av Sametingets generelle språkpolitikk
 • Planlegging og oppfølging av forslagene i Hjertespråket og språkløftet
 • Igangsetting og oppfølging av konkrete språktiltak
 • Saksbehandling, rapportering og evaluering
 • Generell faglig utvikling om Sametingets språksatsing

Stillingen kan også tillegges andre oppgaver knyttet til Sametingets virksomhet.
Reisevirksomhet hører med.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en person som har høyskole/universitetsutdanning på masternivå, først og fremst i samfunnsfaglige, juridiske eller økonomiske studieretninger. Minst 3 års relevant arbeidserfaring innenfor politikkutvikling og/eller i språkforvaltning kan kompensere for mastergrad, likevel kreves utdanning minimum på bachelornivå.

Den som tilsettes må kunne samisk og norsk, eller et annen skandinavisk språk både muntlig og skriftlig.

Kunnskap om samiske samfunnsforhold og språksituasjon kreves.

Arbeidserfaring fra politiske utviklingsarbeid og språkforvaltningsarbeid vektlegges.

Videre vektlegges:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet
 • Serviceinnstilling
 • Personlig egnethet

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter Statens regulativ i stillingskode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver.

 • Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse
 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år, inntil kr 25.000, og særskilt skattefradrag
 • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Sametinget oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn, funksjonshemming eller hull i CV. Sametinget er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv) og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider.

Ansettelsen skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler.
Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden «Søk stillingen», og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV – utdanning og yrkeserfaring må fylles ut i det elektroniske skjemaet
 • Vitnemål og attester må vedlegges
 • Minimum to referanser

I henhold til offentleglova §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Søknadsfrist: 3. mai 2021

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søk stillingen

Søknadsfrist

3. mai 2021