Saksbehandler - Reindriftssaker

Saksbehandler - Reindriftssaker

Sametingets avdeling for næring, kultur og helse har ledig fast stilling som saksbehandler i næringsseksjonen. Søknadsfrist: 10.08.21.

Tiltredelse snarest.

Arbeidssted er ett av Sametingets kontorsteder, med forbehold om ledig kontorkapasitet ved stedet.

Arbeidsoppgaver

Stillingens primære oppgaver er knyttet til utvikling og oppfølging av Sametingets reindriftspolitikk og Sametingets melding om reindrift. Kontakt og dialog med reindriftsnæringen, regionale og sentrale aktører/myndigheter vil være en sentral oppgave. Saksbehandling av Sametingets virkemidler er også en del av stillingens innhold, samt samarbeid om saker knyttet til areal, plansaker og rettigheter.

Stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver knyttet til Sametingets virksomhet.

Kvalifikasjoner

Stillingen ønskes besatt av en person med relevant utdanning fra høgskole/universitet tilsvarende bachelorgrad. Kunnskaper om samiske samfunnsforhold, næringer og spesielt reindrift vil bli særlig vektlagt. Kunnskaper i samisk språk, både muntlig og skriftlig, vektlegges.

Videre vektlegges:

 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet
 • Serviceinnstilling
 • Personlig egnethet

Lønns- og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter Statens regulativ i stillingskode 1408 førstekonsulent eller 1434 rådgiver.

 • Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse
 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år, inntil kr 25.000, og særskilt skattefradrag
 • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Sametinget oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn, funksjonshemming eller hull i CV. Sametinget er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv) og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider.

Ansettelsen skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler.
Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden «Søk stillingen», og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV – utdanning og yrkeserfaring må fylles ut i det elektroniske skjemaet
 • Vitnemål og attester må vedlegges
 • Minimum to referanser

I henhold til offentleglova §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Søknadsfrist: 10.08.21.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søk stillingen

Søknadsfrist

10. august 2021

Se utlysningen på jobbnorge.no