Skrive- og leselystprogram for barn og unge

Skrive- og leselystprogram for barn og unge

Sametinget ser behov for å øke produksjon av litteratur for ungdom, tilgjengelig gjøre samisk litteratur og øke det digitale litteraturtilbudet. 

Samtidig ser Sametinget viktigheten av tekst og litteratur skrevet for ungdom og av ungdom, og samtidig behovet for å motivere til skriving og lesing av samisk språklige tekster og materiale.

Lesemester AS har utviklet en digital lese tjeneste for elever i grunnskolen. Lese tjenesten består av en egen portal hvor både lærer og elev har tilgang. Portalen består av mange fine funksjoner som bidrar til både leselyst og økt lesetrening. Portalen er oversatt til de samiske språkene, og det er lagt inn noen samiske titler. Det er imidlertid behov for at å få et mangfold av samisk titler i portalen.

Sametinget ønsker å inngå samarbeid med Lesemester AS, for slik å dra nytte av den digitale lese tjenesten i vårt arbeid med lese -og skrivelyst program for barn og unge.