Håalomh jïh lahtesh

Sametingsråd Maja Kristine Jåma holdt hilsningstale til det nasjonale museumsmøtet i Stavanger 28. mars 2023. Hovedtemaet for møtet er «Museene i det politiske landskap». 

Summit of Barents Euro-Arctic Sámi People, Plenary session 1: Climate change & the Arctic, Brussels 23 March 2023

Keynote speech by Silje Karine Muotka, president of the Sámi Parliament in Norway.

Her er innlegget av  sametingsråd Runar Myrnes Balto i Romsa/Tromsø på LO Stats beredskapskonferanse "Nordområdet og nærområdet – omstilling, samarbeid og handlingsevne" 21. mars 2023.

Av sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR).

Kronikk av sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).

Sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR) har skrevet et innlegg om hvordan Sametinget bidrar til økt næringsutvikling i Porsanger kommune.

Det som har gjort meg opprørt den siste uka er at i stedet for å fokusere på det pågående menneskerettsbruddet som skjer ovenfor samene på Fovsen Njaarke, så har en rekke politikere og andre aktører begynt å trekke opp helt andre tema, skriver Mikkel Eskil Mikkelsen i denne kronikken.

Kampen for samiske rettigheter er også likestillingskamp, skriver sametingspresident Silje Karine Muotka i sin kronikk i anledning FNs internasjonale kvinnedag. 

Sametingspresident Silje Karine Muotkas tale til sametingsrådets beretning om virksomheten 7. mars 2023.