Komité- og plenumsmøter 2022 og 2023

Komité- og plenumsmøter 2022 og 2023

Sametinget har fastsatt følgende møteplan for Sametinget:

2022:

Uke 8: 21. – 25. februar, komité
Uke 10: 7. – 11. mars, plenum
Uke 22: 30. mai - 3. juni, komité
Uke 24: 13. - 17. juni, plenum
Uke 39: 26. – 30. september, komité
Uke 41: 10. - 14. oktober, plenum
Uke 47: 21. - 25. november, komité
Uke 49: 5. - 9. desember, plenum

2023:

Uke 8: 20. - 24. februar, komité
Uke 10: 6. - 10. mars, plenum
Uke 21: 22. - 26. mai, komité
Uke 23: 5. - 9. juni, plenum
Uke 39: 25. - 29. september, komité
Uke 41: 9. - 13. oktober, plenum
Uke 47: 20. - 24. november, komité
Uke 49: 4. - 8. desember, plenum

Etter Sametingets forretningsorden, § 9, kan plenumsledelsen i samråd med sametingsrådet justere møtedagene for å sikre en fleksibel avvikling av komite- og plenumsmøtene.

Se møtedokumenter

Det er for øyeblikket ikke mulig å søke etter saker i møtedokumenter. Om du er ute etter møtedokumenter må aktuelt utvalg og møte velges. Da vil du få frem en oversikt over sakene som var på det møtet, samt møtebok fra møtet.

Se plenumssaker 2022