Lávdegodde- ja dievasčoahkkimat 2021 ja 2022

Lávdegodde- ja dievasčoahkkimat 2021 ja 2022

Sámediggi lea mearridan čuovvovaš čoahkkinplána Sámedikki čoahkkimiid várás:

2021

Vahkku 8: Guovvamánu 22.- 26. b., lávdegoddečoahkkimat
Vahkku 10: Njukčamánu 8.- 12. b., dievasčoahkkin
Vahkku 22: Miessemánu 31.- geassemánu 4. b., lávdegoddečoahkkimat
Vahkku 24: Geassemánu 14.- 18. b., dievasčoahkkin
Vahkku 42: Gaskavahku 20.10.21: Ođđa Sámedikki rahpan ja dievasčoahkkima vuođđudeapmi. ​​​​​​Duorastaga 21.10.21: Dievasčoahkkin mas ea.ea. sámediggepresideanta ja Sámedikki lávdegottit válljejuvvojit
Vahkku 47: Skábmamánu 22.- 26. .b., lávdegoddečoahkkimat
Vahkku 49: Juovlamánu 6.- 10. b., dievasčoahkkin

2022

Vahkku 8: Guovvamánu 21.- 25. b., lávdegoddečoahkkimat
Vahkku 10: Njukčamánu 7.- 11. b., dievasčoahkkin
Vahkku 22: Miessemánu 30.- geassemánu 3. b., lávdegoddečoahkkimat
Vahkku 24: Geassemánu 13.- 17. b., dievasčoahkkin
Vahkku 39: Čakčamánu 26.- 30. b., lávdegoddi
Vahkku 41: Golggotmánu 10.- 14. b., dievasčoahkkin
Vahkku 47: Skábmamánu 21.- 25. .b., lávdegoddečoahkkimat
Vahkku 49: Juovlamánu 5.- 9. b., dievasčoahkkin

Geahča čoahkkindokumeanttaid

Juste dál ii leat vejolaš ohcat áššiid čoahkkindokumeanttain. Jus áiggut čoahkkindokumeanttaid, de fertet válljet guoskevaš čoahkkima. Doppe lea bajilgovva makkár áššit ledje dan čoahkkimis, ja maiddái čoahkkingirji dán čoahkkimis.

Geahča 2021 dievasčoahkkináššiid