Goassa li 2021 sámediggeválga?

Goassa li 2021 sámediggeválga?

Sámediggeválga li sæmmi bále gå stuorradiggeválga. Jagen 2021 la jienastimbiejvve mánnodagá ragátmáno 13. biejve.

Duv suohkana suohkanstivrra máhttá mierredit ásadit válgajt aj sådnåbiejve ragátmáno 12. biejve. Dáv hæhttu ietjat suohkanijn guláskuddat.

Oversikt over kommuner med under 30 i manntallet (DOCX, 28 kB)