Valgresultater

Valgresultater

Resultater fra sametingsvalget 2021 publiseres på nettstedet valgresultat.no.

Les mer om hva som skjer fra valgdagen til det nye Sametinget er konstituert 20. oktober 2021: Forberedelser til ny sametingsperiode