Komité- og plenumsmøter 2020 og 2021

Komité- og plenumsmøter 2020 og 2021

Sametinget har fastsatt følgende møteplan for Sametinget 2020 og 2021:

Sametingets komitémøter og plenumsmøter første halvdel 2020:

Uke 8: 17. - 21. februar, komité
Uke 10: 2. - 6. mars, plenum
Uke 22: 25. - 29. mai, komité
Uke 24: 8. - 12. juni, plenum

Sametingets komitémøter og plenumsmøter andre halvdel 2020:

Uke 35: 24. - 28. august, komité og plenum
Uke 42: 12. - 16. oktober, komité og plenum
Uke 47: 16. - 20. november, komité
Uke 49: 30. november - 4. desember, plenum

Sametingets komitémøter og plenumsmøter første halvdel 2021:

Uke 8: 22. - 26. februar, komité
Uke 10: 8. - 12. mars, plenum
Uke 22: 31. mai - 4. juni, komité
Uke 24: 14. - 18. juni, plenum

Sametingets komitémøter og plenumsmøter andre halvdel 2021:

Uke 40 eller 41 åpning av det nye Sameting. Må tilpasses åpning av nytt Storting.
Uke 47: 22. - 26. november, komité
Uke 49: 6. - 10. desember, plenum

 

Se møtedokumenter

 

Det er for øyeblikket ikke mulig å søke etter saker i møtedokumenter. Om du er ute etter møtedokumenter må aktuelt utvalg og møte velges. Da vil du få frem en oversikt over sakene som var på det møtet, samt møtebok fra møtet.