Komité- og plenumsmøter 2021 og 2022

Komité- og plenumsmøter 2021 og 2022

Sametinget har fastsatt følgende møteplan for Sametinget:

2021

Uke 8: 22. - 26. februar, komité
Uke 10: 8. - 12. mars, plenum
Uke 22: 31. mai - 4. juni, komité
Uke 24: 14. - 18. juni, plenum
Uke 42: Onsdag 20.10.21: Åpning av nytt Sameting og konstituering av plenum. Torsdag 21.10.21: Plenumsmøte med valg av bl.a. sametingspresident og komiteer
Uke 47: 22. - 26. november, komité
Uke 49: 6. - 10. desember, plenum

2022

Uke 8: 21. - 25. februar, komité
Uke 10: 7. - 11. mars, plenum
Uke 22: 30. mai - 3. juni, komité
Uke 24: 13. - 17. juni, plenum
Uke 39: 26. - 30. september, komité
Uke 41: 10. - 14. oktober, plenum
Uke 47: 21. - 25. november, komité
Uke 49: 5. - 9. desember, plenum

Se møtedokumenter

Det er for øyeblikket ikke mulig å søke etter saker i møtedokumenter. Om du er ute etter møtedokumenter må aktuelt utvalg og møte velges. Da vil du få frem en oversikt over sakene som var på det møtet, samt møtebok fra møtet.

Se plenumssaker 2021