Komité- og plenumsmøter 2021

Komité- og plenumsmøter 2021

Sametinget har fastsatt følgende møteplan for Sametinget 2021:

Uke 8: 22. - 26. februar, komité
Uke 10: 8. - 12. mars, plenum
Uke 22: 31. mai - 4. juni, komité
Uke 24: 14. - 18. juni, plenum
Uke 40 eller 41 åpning av det nye Sameting. Må tilpasses åpning av nytt Storting.
Uke 47: 22. - 26. november, komité
Uke 49: 6. - 10. desember, plenum

 

Se møtedokumenter

 

Det er for øyeblikket ikke mulig å søke etter saker i møtedokumenter. Om du er ute etter møtedokumenter må aktuelt utvalg og møte velges. Da vil du få frem en oversikt over sakene som var på det møtet, samt møtebok fra møtet.