Komité- og plenumsmøter 2023

Komité- og plenumsmøter 2023

Sametinget har fastsatt følgende møteplan for Sametinget:

2023:

Uke 8: 20. - 24. februar, komité
Uke 10: 6. - 10. mars, plenum
Uke 23: 5. - 9. juni, komité og plenum
Uke 39: 25. - 29. september, komité og plenum
Uke 47: 20. - 24. november, komité
Uke 49: 4. - 8. desember, plenum

Etter Sametingets forretningsorden, § 9, kan plenumsledelsen i samråd med sametingsrådet justere møtedagene for å sikre en fleksibel avvikling av komite- og plenumsmøtene.

Se møtedokumenter

Det er for øyeblikket ikke mulig å søke etter saker i møtedokumenter. Om du er ute etter møtedokumenter må aktuelt utvalg og møte velges. Da vil du få frem en oversikt over sakene som var på det møtet, samt møtebok fra møtet.

Se oversikt over plenumssaker fra 2017 og fram til nå