Åarjel-Saemiej Gïelh (ÅaSG)

Åarjel-Saemiej Gïelh (ÅaSG)

 

Ellinor Marita Jåma

Gruppeleder Åarjel-Saemiej Gïelh

Parti: Åarjel-Saemiej Gïelh 
Valgkrets: Sørsamisk

91613460
ellinor.marita.jama@samediggi.no

Ellnor Marita Jåma Kenneth Hætta