Bestilling av stemmesedler

Bestilling av stemmesedler

Nå kan kommunene bestille stemmesedler til sametingsvalget.

Bestill stemmesedler til sametingsvalget

Tidligere har trykkeriet sendt ut et visst antall stemmesedler til kommunene, men det har vist seg at det i noen kommuner blir igjen enormt mange stemmesedler, mens det i andre kommuner blir for lite. Derfor har man nå valgt å la kommunene selv bestille det nødvendige antall stemmesedler.

For valget i 2021 vil stemmesedlene bli sendt ut som stemmeseddelsett.

For sametingsvalget er det godkjent 58 lister: Godkjente valglister til sametingsvalget 2021

Som ved forrige valg er det Sametinget som betaler for trykking og utsendelse av stemmesedler.