Innmelding i Sametingets valgmanntall

Innmelding i Sametingets valgmanntall

For å kunne stemme ved sametingsvalget må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Skal du stå i Sametingets valgmanntall må du registrere deg selv. Du kan ikke registrere andre og andre kan ikke registrere deg.

Innmelding via internett

For å melde deg inn via internett må du logge inn på ID-portalen/MinID.

Innmelding i Sametingets valgmanntall

Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten

a) har samisk som hjemmespråk, eller 
b) har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller 
c) er barn av person som står eller har stått i manntallet kan kreve seg innført i valgmanntallet.

Alle samer fra Norge som er over 18 år eller fyller 18 år i valgåret, har rett til å registrere seg i valgmanntallet. Samer som er statsborgere i andre nordiske land kan registrere seg i valgmanntallet dersom de den 30. juni i valgåret står innført i folkeregisteret som bosatt i Norge.

Samer som ikke er fra et nordisk land, kan registrere seg i valgmanntallet dersom de har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

Innmelding via papirskjema

Last ned pdf-skjemaet under, fyll det ut og send det utfylt og underskrevet til Sametinget.

Frist for innmelding

Hvis du skal stemme ved sametingsvalg så er fristen for innmelding 30. juni valgåret. Dette er en i hende-frist, og derfor må du sende innmeldingen i god tid.

Utmelding av Sametingets valgmanntall

For å melde deg ut av Sametingets valgmanntall, så logger du inn på ID-portalen/MinID og fyller ut skjema: 

Utmelding av Sametingets valgmanntall