Bestilling av stemmesedler

Bestilling av stemmesedler

Nå kan kommunene bestille stemmesedler til sametingsvalget.

Stemmesedler bestilles ved å fylle ut dette skjemaet:

Skjema for bestilling av stemmesedler til sametingsvalget

Tidligere har trykkeriet sendt ut et visst antall stemmesedler til kommunene, men det har vist seg at det i noen kommuner blir igjen enormt mange stemmesedler, mens det i andre kommuner blir for lite. Derfor har man nå valgt å la kommunene selv bestille det nødvendige antall stemmesedler.

For valget i 2021 vil stemmesedlene bli sendt ut som stemmeseddelsett.

For sametingsvalget er det kommet inn 58 listeforslag. Oversikten finnes her: Listeforslag til sametingsvalget 2021

Som ved forrige valg er det Sametinget som betaler for trykking og utsendelse av stemmesedler.