Førstekonsulent / Rådgiver - Sametingets bibliotek

Førstekonsulent / Rådgiver - Sametingets bibliotek

Sametingets avdeling for næring, kultur og helse har ledig fast stilling som bibliotekar i Sametingets bibliotek.

Søknadsfrist: 08.07.22.

Sametingets bibliotek søker etter en person som har interesse for å jobbe med en spesialsamling bestående av samisk litteratur og annet materiale på samiske språk og om samiske forhold. Sametingets bibliotek skal ivareta, tilgjengeliggjøre og formidle samlingen for andre bibliotek og for enkelt lånere.

Arbeidssted er ved Sametinget i Karasjok.

Tiltredelse snarest.

Arbeidsoppgaver

Stillingens primære arbeidsoppgaver:

 • Innkjøp og registrering av bøker
 • Bruk av biblioteksystemet Alma
 • Publikumsbetjening
 • Litteraturformidling og informasjonsarbeid
 • Planlegge og gjennomføre arrangement
 • Nettverksbygging og samarbeid med andre

Stillingen kan også bli tillagt andre oppgaver knyttet til Sametingets virksomhet.

Kvalifikasjoner

Stillingen ønskes besatt av en person med bachelorgrad innen bibliotek og informasjonsvitenskap eller humanistiske fag. Søker som har minimum 3 års relevant arbeidserfaring kan kompensere noe for utdanningskravet. Kunnskap om samisk litteratur eller bibliotekfaglig erfaring vil være en fordel.

Kunnskaper i de samiske språk vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som ellers er likt kvalifisert. Kandidater som ikke behersker samisk, vil måtte forplikte seg til å ta eksamen tilsvarende SÁÁL 1 og 2, fortrinnsvis innen to år etter tiltredelse. Dette tilsvarer en halvårsenhet, som dekkes av arbeidsgiver.

Videre vektlegges personlige egenskaper som:

 • Evne til å jobbe selvstendighet
 • Strukturert
 • Gode samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Er fleksibel og serviceinnstilt

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legges det vekt på utdanning, arbeidserfaring, personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Lønn og arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter Statens regulativ i stillingskode 1408 førstekonsulent eller 1434 rådgiver, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner.

 • Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse
 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • For alle bosatt i Finnmark og Nord-Troms gjelder nedskriving av studielån i Statens lånekasse
  med 10 % pr. år, inntil kr 25.000, og særskilt skattefradrag
 • Fleksibel arbeidstid og andre gode velferdsordninger

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV`en.

Sametinget oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn, funksjonshemming eller hull i CV.

Sametinget er IA-virksomhet (Inkluderende Arbeidsliv) og legger vekt på tilrettelegging av arbeidsforholdene for den enkelte medarbeider.

Ansettelsen skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler.
Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden "Søk stillingen", og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV - utdanning og yrkeserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet
 • Vitnemål og attester må vedlegges
 • Minimum to referanser

I henhold til offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søk stillingen

Søknadsfrist

8. juli 2022