Gir 300 000 kroner til filmlavvo hvor man kan se 360-graders filmer

Gir 300 000 kroner til filmlavvo hvor man kan se 360-graders filmer

Hans Pieski

Sametingsrådet har bevilget 300 000 kroner til International Sámi Film Institute (ISFI) i Guovdageaidnu til bygging av en stor filmlavvo med teknisk utstyr hvor man skal ha mulighet til å vise 360-graders filmer. 

Sametingsråd Henrik Olsen. Prosjektet til ISFI heter Árran 360° og etter planen skal prosjektet lanseres internasjonalt neste år med visning av både samiske og urfolksfilmer. Med dette prosjektet har ISFI etablert et samarbeid med flere urfolksfilmskapere fra både Sápmi, Kanada, Aotearoa, Australia og USA. 

I den moderne store filmlavvoen skal det installeres virtuelle reality-soner, samt at man tilbyr reality-apper som virkeliggjør digitale objekter. Seeren får selv mulighet til å bevege seg rundt i bildet og seeren kan også velge hvordan de vil se filmen; bakover, fremover, til siden eller opp og ned. Reality-apper blir også brukt til styrking av kunstig intelligens og seeren kan sjøl være med på å bytte synsvinkel og tid.

Prosjektet Árran 360° har en kostnad på 10 millioner kroner og den skal være både en tradisjonell og en nyskapende møteplass. Urfolkshistorier og samtaler er viktige elementer når man bygger opp filmlavvoen og ISFI jobber nå med å finne ny vri med formidling av virtuelle historier.

– Dette prosjektet er både spennende og veldig nytenkende. Å ha mulighet til å vise 360-graders filmer er fremtiden, også for samiske- og urfolksfilmskapere. Med 360-graders film så vil man virkelig oppleve at verden er rund og at man som seer befinner seg i sirkelens bevegelige sentrum, sier sametingsråd Henrik Olsen (NSR).

Olsen liker ideen om å finne nye teknologiske samarbeidsprosjekter for å gjøre filmhistoriene enda mere spennende, og at man satser mere på teknologien med 360- graders kamera.

– Dette er nytenkende, og vi ser frem til å vise våre historier med stor bildevinkel. Fjellene, vidda, havet, dyr og mennesker vil bli vist i en stor bildevinkel og at visningen vil skje internasjonalt i en moderne filmlavvo, sier Olsen.  

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd sametingsråd Henrik Olsen (NSR), 907 75 219, henrik.olsen@samediggi.no