Grenseoverskridende undersøkelse skal bidra med informasjon om hvordan Kultur-Sápmi klarer seg under koronakrisen

Grenseoverskridende undersøkelse skal bidra med informasjon om hvordan Kultur-Sápmi klarer seg under koronakrisen

Samerådet, Sametinget i Norge, Samisk kunstnerråd og Samisk internasjonale filminstitutt inviterer det samiske kunst- og kulturfeltet til å bidra med kunnskap om hvordan korona situasjonen påvirker de i en undersøkelse som tar for seg hele det samiske kunst- og kulturfeltet i Finland, Sverige, Russland og Norge.  

– I likhet med resten av kulturlivet er også kultur-Sápmi hardt rammet av koronapandemien. Samtidig opplever vi at de ulike tiltakspakkene som tilrettelegges for kulturlivet ikke treffer de samiske kulturarbeiderne på en tilstrekkelig god nok måte fordi de arbeider i et grenseoverskridende felt. 

Leder for Samerådets kulturavdeling, Christina Hætta, sier de frykter at den dramatiske nedstengingen, stengingen av riksgrensene og de ulike korona krisetiltakene kan resultere i irreversibel skade på feltet.

– Vi vet ingenting om hvor lenge pandemien varer og hvordan dette påvirker kultur-Sápmi. Det er nå viktig for oss å kommunisere med feltet og finne ut av hvordan korona situasjonen påvirker enkeltutøverne og de samiske kulturinstitusjonene slik at vi kan tilrettelegge de kulturpolitiske strategiene etter dette.

Samerådet, Sametinget i Norge, Samisk kunstnerråd og Samisk internasjonale filminstitutt håper så mange som mulig tar del i undersøkelsen som starter i dag og varer frem til 17. august.

– Spørreundersøkelsen tar omlag 5-10 minutter og vi håper så mange som mulig tar seg tid til å fortelle hvordan korona situasjonen påvirker de og bidra med forslag til tiltak som kan støtte de i en utfordrende tid.

 

Koronaundersøkelse for kultur-Sápmi