Høring: Interreg Aurora program 2021-2027

Høring: Interreg Aurora program 2021-2027

Sametinget har deltatt i utformingen av neste Interreg-programperiode. Det er mulig å komme med innspill til dette arbeidet. Høringsfristen er 20. mai.

Interreg Aurora program 2021-2027 dokument for offentlig høring

Innspillet sendes inn via denne linken:

https://www.interregnord.com/share-your-opinion-and-contribute-to-the-future-interreg-aurora-programme/

Det vil bli arrangert et høringswebinar den 6. mai kl. 13.00 - 15.00, der programmets forslag til innsatsområdet vil bli presentert.