Mijá tekno-språkteknologiseminar i Luleå

Mijá tekno-språkteknologiseminar i Luleå

10. og 11. mai arrangeres Mijá tekno-språkteknologiseminaret i Luleå.

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR) ønsker velkommen til Mijá tekno-språkteknologiseminar i Luleå.

Mikkelsen sier at Sametinget med dette seminaret vil samle foredragsholdere og aktører slik at man skal få innsyn i hvilke språkteknologiske behov det samiske samfunnet har. Målet med seminaret er å finne frem til et felles samisk flaggskipprosjekt innenfor språkteknologi.

Mikkel Eskil Mikkelsen anser det som viktig at det innen språkteknologi finnes løsninger som sikrer og utvikler samisk språk.

– Språkteknologi er løsningen til aktive samiske språkbrukere, og at det blir flere samiskspråklige., sier Mikkelsen.

Seminaret er en del av samarbeidet mellom sametingene i anledning det internasjonale urfolksspråktiåret (IDIL 2022-2032).

For intervju eller spørsmål, svarer fra norsk side sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), tlf. +47 917 42 161, mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no