Sametinget støtter utbygging av containerhavn på Drag

Sametinget støtter utbygging av containerhavn på Drag

Sametingsrådet har bevilget 400 000 kroner i tilskudd til Hábmera suohkan/Hamarøy kommune til oppstartsfasen i utbygging av containerhavn på Drag.BildeKlikkForStorVersjon 

Hovedmålet for prosjektet er å legge til rette for containertrafikk i tilknytning til Drag industrikai. Dette skal gjøres gjennom utfylling av et areal i sjø.

– For Sametinget er det viktig å støtte tiltak som er med på å utvikle næringslivet i kommunen. Derfor er jeg glad for at vi kan støtte dette prosjektet, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

Flytting av dagens containertrafikk til å gå over kai på Drag vil, i tillegg til positive miljøkonsekvenser og forbedret trafikksikkerhet, gi positive effekter for næringslivet i Hamarøy kommune. Utbygging av containerhavna vil skape et regionalt knutepunkt for containertrafikk på Drag og kan i senere fase etablere et større industriområde i tilknytning til havnen. Utbygging av containerhavna vil dermed kunne legge til rette for nyetableringer og utvikling av større næringsprosjekter i regionen.

– Prosjektet vil gi muligheter til å skape nye arbeidsplasser og utvikle det lulesamiske samfunnet. Vi trenger flere arbeidsplasser også i Hamarøy. Det er en felles målsetning for Sametinget og Hamarøy kommune, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Tilskuddet er gitt fra ordningen tilskudd til regionalutviklingsprosjekter, og en av prioriteringene for denne ordningen er å fremme samisk samfunnsliv i de fylkeskommuner som Sametinget har samarbeidsavtale med.

For spørsmål eller intervju, kontakt sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR), mob. +47 984 87 576, silje.karine.muotka@samediggi.no eller sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR), mob. +47 917 42 161, mikkel.eskil.mikkelsen@samediggi.no