Sametingsrådets kulturminnetilskudd for 2020

Sametingsrådets kulturminnetilskudd for 2020

Dateringsprøver fra Skibotn markedsplass, kultursti ved Anders Larsens boplass i Kvænangen, oppgradering av Åne-plassen på Sortland og registrering av pitesamiske kulturminner. Sametingets kulturverntilskudd for 2020 er mangfoldig og løfter frem mange gode kulturminneprosjekter.

Sametingsrådet har tildelt tilskudd på til sammen kr. 2,4 mill. til mange ulike kulturverntilskudd i Trøndelag, Nordland, og Troms og Finnmark fylke.BildeKlikkForStorVersjonSkibotn markedsplass Gørill Nilsen/UiT  

Ett av tilskuddene, kr. 63 000,-, går til Institutt fra arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi ved UiT Norges arktiske universitet for C-14-datering av Skibotn markedsplass. Markedet i Skibotn regnes som et av de eldste og viktigste i Nord-Norge. Handelen i Skibotn er nevnt i skriftlige kilder allerede i 1571, men kan ha røtter tilbake til middelalderen. Det er sannsynlig at markedet oppsto i kombinasjon med innkreving av sjøsameskatt. Hit kom samer med sine reinraider fylt med reinkjøtt, skinn og andre handelsvarer. Til lands og vanns kom sjøsamer, nordmenn og andre folk med varer som fisk, mel, smør, ryper og skinn.

– Jeg er veldig spent på resultatet av denne undersøkelsen som vil kunne fortelle oss mer om den gamle markedsplassens alder og historie, sier sametingsråd Hans Ole Eira.

Et annet prosjekt på tilskuddslista til Sametingsrådet er Nord-Troms Museum som har mottatt kr. 88 650,- til kultursti i Seglvik. I 2020 skal det markeres at det er 150 år siden den samiske forfatteren, læreren og avisredaktøren Anders Larsen (1870-1949) ble født i Innervika i Kvænangen kommune.

Kulturstien skal gå fra Seglvik til tuftene etter Larsens fødested i Innervika. Langs stien skal det formidles kulturminner og kulturhistorie med særlig vekt på Anders Larsens forfatterskap, som i stor grad var inspirert av forholdene i hjemkommunen Kvænangen.

– Jeg er veldig glad for at Anders Larsen og hans forfatterskap løftes frem på denne måten, sier Eira. Anders Larsen har stor betydning for samisk kulturhistorie. Stien vil øke kunnskapen om samiske kulturminner og samisk historie i Kvænangen.BildeKlikkForStorVersjon

Et tredje kulturminneprosjekt som har mottatt tilskudd fra Sametingsrådet er Vigdis Elene Johansen med flere i Sortland kommune, som har mottatt kr. 50 000,- for tilrettelegging av Åne-plassen, en eldre samisk boplass i Kjerringnesdalen.

Tilskuddet innbefatter rydding og merking av kulturminnet slik at det skal bli mer tilgjengelig for allmenheten. Gjennom prosjektet skal man informere både regionens innbyggere og besøkende om at den samiske befolkningen og deres aktivitet har utgjort et betydelig større innslag i Vesterålen enn tidligere antatt.

– Sortland er et område som er preget av fornorskning. Det er derfor spesielt viktig å informere om samisk historie i dette området, sier sametingsråden.

Sametingsrådet har også i år støttet Knut og Toril Sivertsens mangeårige arbeid med å dokumentere og formidle pitesamisk historie. De har mottatt kr. 48 000,- til registrering av pitesamiske kulturminner i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark.

– Det er viktig for den pitesamiske revitaliseringen at kulturminnene registreres og gjøres kjent, sier sametingsråd Hans Ole Eira.

For intervju eller spørsmål, kontakt sametingsråd Hans Ole Eira, tel. +47 918 61 471, eller e-post: hans.ole.eira@samediggi.no