To ledige stillinger i høyere utdanning- og forskningsseksjonen på Sametinget

Sametinget har ledig to spennende stillinger i høyere utdanning- og forskningsseksjonen, som arbeider med et viktig fagområde; en stilling som førstekonsulent/rådgiver og en stilling som rådgiver/seniorrådgiver.

Søknadsfrist: 16.06.2024.

Høyere utdanning og forskning bidrar med kunnskap og menneskelige ressurser for økonomisk, kulturell og sosial utvikling i det samiske samfunnet Seksjonen følger opp saksfelt for høyere utdanning og forskning. Seksjonen har også ansvar for å følge opp politiske beslutninger som tilhører fagsektoren, og arbeider for å få det samiske perspektivet inn i lovverk og andre styringsdokumenter. 

Sametinget har mange kontorsteder som du kan velge mellom, og du kan velge blant de stedene som har ledig kontorsted. For tiden har vi ledige kontorlokaler i Karasjok, Kautokeino, Varangerbotn, Manndalen, Hattfjelldal, Evenskjer, Drag og Tromsø. Sametingets ansatte må påregne seg noe reisevirksomhet.

Les mer om rådgiver/seniorrådgiver-stillinga

Les mer om førstekonsulent/rådgiver-stillinga