Váldde oktavuođa girjerádjosiin

Girjerádju lea rabas buohkaide vuossárggas bearjadahkii, dii. 09.00-15.30.

Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok
78 47 40 00

sambib@samediggi.no

Bargit:

Čuovo girjerádjosa sosiála mediain:

Facebook 

Instagram