Smávva mánáid giellaovdáneapmi - gihpagat

Smávva mánáid giellaovdáneapmi - gihpagat

Dás gávnnat álkes bajilgeahčastagaid máná gielas go lea dáin agiin; guhtta mánnosaš, jahkásaš, 18 mánnosaš ja golmma jahkásaš.

 

Bajilgeahčastagaid lea Ruoŧa Kulturráđđi jorgalan sámegillii, ja lea oassin diehtojuohkinmateriálas ruoŧa lohkankampánjas. Teavsttaid lea Sámediggi Norggas heivehan dán prošektii. 

Geavat bajilgeahčastagaid vuolggasadjin ságastallamiin váhnemiiguin ja earáiguin geat barget smávva mánáiguin. 

Giellagihpa:

Lullisámegiel giellagihpa (PDF, 204 kB)

Julevsámegiel giellagihpa (PDF, 214 kB)

Davvisámegiel giellagihpa (PDF, 165 kB)

Sámediggi almmuha dán gihpaga dárogillii ovttas servviin Foreningen !les:

Dárogiel gihpa (PDF, 241 kB)

Giellagihpa máhccundokumeantan:

Giellagihpa-máhccundokumeanta lullisámegillii (PDF, 170 kB)

Giellagihpa-máhccundokumeanta julevsámegillii (PDF, 182 kB)

Giellagihpa-máhccundokumeanta davvisámegillii (PDF, 155 kB)

Sámediggi almmuha dán gihpaga dárogillii ovttas servviin Foreningen !les:

Gihpa-máhccundokumeanta dárogillii (PDF, 236 kB)