Girjjepáhke

Girjjepáhke

Gájkka girjjevuorká máhtti girjjepáhkijt (depot) mijás luojkkat. 

Miján la stuorra tjoahkke  fáhkagirjálasjvuodas ja tjáppagirjálasjvuodas mánájda ja ållessjattugijda, iesjgeŋga sámegiellaj. Duodden luojkadip DVDajt, CDajt ja jiednagirjijt. Oasse l luojkke /girjjevuorká sávadusáj milta. Máhttelis la mælggadav luojkkat.

Válde aktavuodav girjjepáhkij birra:

E-poassta: sambib@samediggi.no
Telefåvnnå: +47 78 47 40 00