Girjjevattáldagá mánájda

Girjjevattáldagá mánájda

Lågå munji!-prosjevtan oadtju divna sáme sijda jagijn 2021-2023 riegádam mánájn girjjevuossatjav, gå li varresvuodav guoradime varresvuohtastasjåvnån.

Vi ønsker å støtte samtalen på helsestasjonen om lesing, språkutvikling og språkvalg for samiske småbarnsfamilier.

Småbarnsfamilier inviteres allerede nå under barnets første leveår til å bli kjent med sine lokale bibliotek for å låne samiske bøker.

I dette prosjektet har vi utgitt boka Revungen med samisk tekst for de minste. I tillegg til boka har vi gitt ut et teksthefte til samme boka med lengre tekst for de litt større barn.

Begge utgivelsene sender vi i bokvesken til helsestasjonen som kan bestille bokvesken hos Sametinget. I denne gavepakken finnes også informasjonsbrosjyrer om lesing og språkutvikling. Helsestasjonen kan informere om Les for meg-tiltaket med dette materiellet og dele ut bokvesken til samiske barnefamilier.

Få bok i gave fra biblioteket    

De litt større barna får ved 2- og 4-årskontrollen et gavekort til biblioteket for å hente seg en bok og bli kjent med sitt lokale bibliotek.

I prosjektet sender vi to bøker gratis til biblioteker i de kommunene som ønsker å være med på tiltaket.

Ved 2-årskontrollen får barna boka Milli ja Bolfi - Milli jávká - Milli gáhtu//Millie gon Bolfieh - Millie gaarvene.

Ved 4-årskontrollen får barna boka Lilli, áddjá ja guovsagis (Lilli, farfar och norrskenet) etter ønsket samisk språk.

Målet er at lokale bibliotek i samarbeid med helsestasjonen gjør samisk litteratur og språk mer synlig og tilgjengelig i kommunen. Gjennom dette prosjektet tilbyr Sametingets bibliotek veiledning og støtte til bibliotekene for å skaffe litteratur til ulike aldersgrupper samt ha lesestund eller andre aktiviteter på biblioteket. I tillegg til gavebøkene kan bibliotekene bestille vesken med informasjonsbrosjyrer. Informasjonsmateriale er tilgjengelig også digitalt.  

Bestill her

Både bokveske med materialer og bøker er gratis, inkludert postutgifter.

Bokvesken sendes direkte til helsestasjonen og bøker direkte til biblioteket. Derfor må du huske å skrive postadresse i bestillingen. Husk å notere i bestillingen hvor mange bokvesker eller bøker dere ønsker og på hvilket samisk språk. Bibliotek må i tillegg skrive hvor mange bøker av de to forskjellige bøkene dem ønsker. 

Skriv ellers kontaktopplysninger med epostadresse og telefonnummer

Bestillingen sendes til: sambib@samediggi.no