Om Les for meg-prosjektet

Sametinget har utviklet dette samiske Les for meg-prosjektet i tett samarbeid med Foreningen !les og Bokstart-programmet. Prosjektet bygger på samarbeid mellom helsestasjon og bibliotek i kommunen.  

Vi ønsker å støtte lesing, språkutvikling og språkvalg hos samiske småbarnsfamilier. 

Sametinget har valgt å lage en del egne materialer som er på samisk og spesielt rettet mot samiske småbarnsfamilier med tanke på språkets situasjon som er truet i samfunnet. Vi har laget egne bildebøker samt infomateriale på samisk. I tillegg deler vi gratis gavebøker til biblioteket. En del av materialene er også på norsk. 

Last ned infomateriale og plakater

Når samiske småbarnsfamilier besøker helsestasjonen eller biblioteket skal infomateriale og bøker være tilgjengelige og synlige for dem. 

Helsestasjon veileder foreldre om lesing og barnets språkutvikling. Samiske foreldre trenger støtte til språkvalg og bruk av samisk med barnet. Prosjektet vektlegger fordeler med flerspråklighet og oppmuntrer til flittig bruk av samisk allerede fra spedbarnsalderen. Helsestasjonen kan legge vekt på betydningen av lesing for småbarn og viktigheten av biblioteket i kommunen, der samiske bøker er tilgjengelige for alle.  

Ønsker kommunen å være med på Les for meg? 

Om kommunen ønsker være med i tiltaket er det ønskelig at helsestasjon og bibliotek blir enige om samarbeidet og koordineringen av bestillinger. Det kan gjøres ved at det utnevnes en kontaktperson i kommunen. 

Bestill bokveske med materialer og bøker

Sametinget registrerer bestillinger av bokpakker både til helsestasjon og bibliotek og sender pakkene gratis. Ved å bestille gratis bokpakker forplikter kommunen seg til å gjennomføre tiltaket og det betraktes som en påmelding. Sametinget tilbyr veiledning og støtter kommunen underveis.  

Girjjevuorkáj bagádallam (PDF, 366 kB)

Varresvuodastasjåvnåj bagádallam (PDF, 442 kB)

Li gus dujna gatjálvisá?

Päivi Alanen
Ráddeaddi/Rådgiver
Epost
Telefon +47 78 47 41 77
Ráddeaddi/Rådgiver