Álggoálmmuktjoahkke

Álggoálmmuktjoahkke

Sámedikke girjjevuorkká ásadij jagen 2014 sierra álggoálmmuktjoahkkev.

Álggoálmmuktjoahkken li tjállaga álggoálmmugij birra ålles væráldin, ja dan li udnásj biejve bájkoj 200 girjjenamá. Dajnas li girje majt Sámedigge l tjoahkkim ja vattáldahkan oadtjum tjáleduvvam ja ulmutja bessi dajt luojkkat/mælggadis luojkkat.